Dầu xả Sunsilk Óng Mượt Rạng Ngời 

	    
Tóc không xơ rối bết dính và hành trình theo đuổi ước mơ “mượt” hơn bao giờ hết!